Закони України:

 • «Конституція України» 1996 № 254к/96-ВРК
 • «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII
 • «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-ХІІ
 • «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV
 • Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07. 93 № 3356-ХІІ
 • «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI

 

Кодекси України:

 • Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII
 • Кодекс цивільного захисту від 14.05.2013 №224-VII

 

Нормативно-правові акти КМУ:

 • Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 № 337
 • Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затверджений постановою КМУ від 25.11.2009 № 1262
 • Наказ МОЗ України від 18.04.2022 № 651 "Про затвердження Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин"
 • Перелік професій та видів діяльності, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затверджений постановою КМУ від 06.11.1997 № 1238
 • Перелік заходів та засобів з охорони праці, затверджений постановою КМУ від 27.06.2003 № 994
 • Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 № 442
 • Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107
 • Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затверджений постановою КМУ від 12.04.2017 № 257


Нормативно-правові акти, перелічені в Покажчику нормативно-правових актів з охорони праці

 • Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджені наказом Міненерговугілля від 19.12.2013 № 966 (НПАОП 0.00-1.71-13)
 • Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, затверджене наказом Держгірпромнагляду від 21.03.2007 № 56 (НПАОП 0.00-4.11-07)
 • Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05)
 • Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-2.01-05)
 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 (НПАОП 0.00-4.15-98)
 • Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255 (НПАОП 0.00-4.35-04)
 • Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками, затверджені наказом Мінсоцполітики від 28.12.2017 № 2072 (НПАОП 0.00-7.14-17)
 • Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями, затверджені наказом Мінсоцполітики від 14.02.2018 № 207 (НПАОП 0.00-7.15-18)
 • Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджені наказом Мінсоцполітики від 29.11.2018 № 1804 (НПАОП 0.00-7.17-18)

 

Нормативно-правові акти за наявності робіт, машин, механізмів та  устаткування підвищеної небезпеки

 • Правила охорони праці під час холодного оброблення металів, затверджені наказом Міненерговугілля від 16.10.2013 № 749 (НПАОП 0.00-1.68-13)
 • Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, затверджені наказом Мінсоцполітики від 19.01.2018 № 62 (НПАОП 0.00-1.80-18)
 • Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 30.12.1999 № 258 (НПАОП 0.00-6.15-99)
 • Правила охорони праці на автомобільному транспорті, затверджені наказом МНС від 09.07.2012 № 964 (НПАОП 0.00-1.62-12)
 • Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4 (НПАОП 40.1-1.21-98)
 • Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року N 258
 • Правила експлуатації електрозахисних засобів, затверджені наказом Мінпраці від 05.06.2001 № 253 (НПАОП 40.1-1.07-01)

 

Нормативно-правові акти МОЗ

 • Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246
 • Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 № 263/121
 •  Інструкція про профілактичний наркологічний огляд та його обов’язкові обсяги, затверджена наказом МОЗ від 28.11.1997 № 339
 • Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря від 01.12.1999 № 42 (ДСН 3.3.6.042-99)

 

Державні будівельні норми

 • ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення»