• Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВРК

 

  • Кодекс законів про працю України, від 10.12.1971 зі змінами та доповненнями

 

  • Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 № 2694-ХІІ

 

  • Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV

 

  • Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07. 93 № 3356-ХІІ

 

  • Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці, від 26.01.2005 № 15, «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою»

 

  • Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року N 255 «Про затвердження Типового положення про службу охорони праці»