Акти антикорупційного законодавства

Міжнародні акти


Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 року № 251-V

 

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27 січня 1999 р. ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 252-V

 

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191 ратифікований згідно із Законом України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V

 

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р. ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV

 

Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

 

Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

 

Кодекси України


Кримінальний Кодекс України

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення

 

Кодекс законів про працю України

 

Закони України


Про запобігання корупції від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VIII

 

Про державну службу від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII

 

Про Національне антикорупційне бюро України від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VIII

 

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення від 24 листопада 2018 р. № 2418-VIII

Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 28 серпня 2018 р. № 2475-VIII

 

Укази Президента України


Про утворення Національного антикорупційного бюро України від 16 квітня 2015 р. № 217

 

Про Національну раду з питань антикорупційної політики від 14 жовтня 2014 р. № 808

 

Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки від 21 жовтня 2011 р. № 1001

 

Про Стратегію сталого розвитку “України 2020” від 12 січня 2015 р. № 5/2015

 

Питання Національної ради з питань антикорупційної політики від 25 червня 2019 року № 453/2019

 

Постанови Кабінету Міністрів України


Питання запобігання та виявлення корупції від 4 вересня 2013 р. № 706

 

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції” від 14 травня 2015 р. № 301

 

Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки від 29 квітня 2015 р. № 265

 

Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування від 13 червня 2000 р. № 950

 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики від 17 липня 2014 р. № 295

 

Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171

 

Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 563 

 

Роз'яснення щодо заповнення декларацій